Οδηγίες για παράδοση εργασιών

Μπορείτε να παραδίδετε τις ασκήσεις

Θα πρέπει στην αρχή της εργασίας να υπάρχει ξεκάθαρα γραμμένο με μεγάλα γράμματα το ονοματεπώνυμό σας, ο ΑΜ σας, το τμήμα ή το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που φοιτάτε, και ο αριθμός της εργασίας (πχ Μαρία Κιουρί, ΑΜ 1903, ΤΕΤΥ, Εργασία 1)

Τεχνικές προδιαγραφές

  1. Αρχείο μορφής pdf, το πολύ 1.5 ΜΒ
  2. Όνομα αρχείου lastname_setX.pdf πχ curie_set1.pdf
  3. Η εργασία να είναι γραμμένη σε υπολογιστή ή χειρόγραφη σκαναρισμένη.
  4. To κείμενο να είναι ευδιάκριτο, δηλαδή να διαβάζεται άνετα αν τυπωθεί σε ασπρόμαυρο εκτυπωτή. Να μην υπάρχουν μαύρες περιοχές γύρω από το χαρτί.
  5. Εργασίες που δεν τηρούν τις παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να μην διορθωθούν ή να βαθμολογηθούν με μικρότερο βαθμό.

Ανεβάστε την εργασία σας εδώ: