Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης

Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών II: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Δομής (ETY 512)

Αρχική Ανακοινώσεις Βιβλία/σύνδεσμοι Ασκήσεις Βαθμολογίες Περίληψη (pdf)

Βιβλιογραφία

Παρακάτω παρουσιάζονται βιβλία που αναφέρονται στο γενικότερο θέμα του μαθήματος, που είναι η Density Functional Theory (DFT) και η χρήση της σε υπολογιστικές προσομοιώσεις υλικών. Στη σελίδα των ασκήσεων θα υπάρχει και προτεινόμενη βιβλιογραφία για κάθε εργαστηριακή άσκηση. Το βιβλίο του Martin καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ύλης, αλλά είναι πολύ πιο λεπτομερές από όσο χρειαζόμαστε σε αυτό το μάθημα. Τα άλλα βιβλία που προτείνονται είναι πιο γενικά και πιο εύκολα στην κατανόηση, και έχουν ένα η δυο κεφάλαια σχετικά με DFT και εφαρμογές της.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι