ΕΤΥ-101
Γενική Φυσική Ι

Διδάσκων

Γ. Κοπιδάκης
email
kopidaki@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394218
γραφείο
Β-209, Κτήριο Επιστήμης Υπολογιστών

Ασκήσεις

Δ. Θεοδωρίδης
email
dimtheo@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394285
γραφείο
Ε106, Κτήριο Μαθηματικών

Ανακοινώσεις

Διδακτέα ύλη (από τον οδηγό σπουδών)

Διδαxθείσα ύλη

Βαθμολογία

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την προαιρετική εξέταση προόδου (50%) και από την υποχρεωτική τελική εξέταση (50% αν ο βαθμός της είναι χειρότερος από το βαθμό της προόδου ή 100% αν ο βαθμός της είναι καλύτερος από το βαθμό της προόδου).

Βιβλιογραφία

  1. R. A. Serway, J. W. Jewett, Jr., «Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Μηχανική, Ταλαντώσεις και Μηχανικά Κύματα, Θερμοδυναμική, Σχετικότητα», 8η αμερικανική έκδοση, εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2012.
  2. H. D. Young, R. A. Freedman, «Πανεπιστημιακή Φυσική με Σύγχρονη Φυσική, Τόμος Α', Μηχανική-Κύματα», 11η αμερικανική έκδοση, 2η ελληνική έκδοση, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2009.

Ασκήσεις

Τα παρακάτω προβλήματα έχουν λυθεί στο δίωρο των ασκήσεων και είναι από το βιβλίο των Serway και Jewett.